Artikkel i Tara  Norges største kvinnemagasin, første artikkel publisert i Juni 2017. Tara vil følge oss videre og trykke vårt reisebrev i august utgaven. Trykk på bildet for å lese hele artikkelen

I salg nå i butikk hvis du vil lese mer. Vi kommer også ut i august utgaven av bladet!

artikkel i tara juni 2017

 

OSS I ADRESSA/trd.no

 

.