Det viktigste i livet er å surfe

Hvem bestemmer hva som er viktig i livet? Hvem kan si at et gjøremål er høyere verdsatt enn noe annet? Hvordan ble alle ‘sannhetene’i samfunnet vårt til? Livet er hardt og ingenting kommer lett..Hvorfor er det fortsatt en slags sannhet som gir mening? Kan man ikke bare bestemme seg for at det skal være rom for flyt i livet? Hvis svaret er nei, hvorfor det? Hvis livet handler om hardt arbeid når er det man skal ha tid til å ha det bra da? Jeg kan sove når jeg er dø, sier noen..Jeg har ikke tid til slikt og slikt, konsentrer deg om det som er viktig, nemlig jobben din..

Jobben din? Er ikke jobben å leve? Er ikke jobben vår å se hverandre, ta vare på seg selv og andre og sørge for at verden er et godt sted for alle levende vesener? Hvilken annen jobb har mer betydning enn det? Gi meg en god bærekraftig grunn og jeg skal lytte..